ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ครูสมาธิรุ่นที่ 49” ของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 49 ของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน และผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนตามกำหนดการของหลักสูตร ดังนี้


1. การสมัครเรียน สามารถสมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทาง
     1.1 สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 อาคารแก่นมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกวัน ในเวลา 17.00 – 19.30 น.
     1.2 ออนไลน์โดยใช้ QR code หรือ https://forms.gle/oFkGeZTmuCKJcwUX9
2. การปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เริ่มเวลา 08.30 น.
3. เวลาเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.30 น.
     เริ่มเรียน วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ อาคารแก่นมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 065-0969899  084-4285742 และ 081-0539005

 

 

Scroll to Top