ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โค้งสุดท้าย รีบสมัครด่วน ! สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 18 – 19 มี.ค. 2566

ม.ขอนแก่น แถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันกอล์ฟ “1st KKU Royal Trophy” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แจ้งการปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว เพื่อจัดเรียมสถานที่ในวันงานวิ่งเพื่อการกุศล KKUIC The Insider 9 “Music Run Funtiverse” ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข. ส่งมอบนวัตกรรมและนวัตกรด้านการแสดงทางวัฒนธรรม ขยายผลสู่พื้นที่ประกอบการจริงบนเวทีหมอลำ สร้างงาน สรางอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานราก จากทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

Scroll to Top