ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

DGA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ COLA KKU จัดประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น” พร้อมนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

        วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิ …

DGA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ COLA KKU จัดประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น” พร้อมนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Read More »

โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ “ธุรกิจหมอลำ สู่ตลาดดิจิทัล” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม

     โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบ …

โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ “ธุรกิจหมอลำ สู่ตลาดดิจิทัล” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม Read More »

อาจารย์คณะสหวิทยาการ ได้ลำดับ1 เหรียญทอง ของภูมิภาค Asia กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการจัดการ จาก AD Scientific Index 2022

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา AD Scientific Index 2022 สถ …

อาจารย์คณะสหวิทยาการ ได้ลำดับ1 เหรียญทอง ของภูมิภาค Asia กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการจัดการ จาก AD Scientific Index 2022 Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือภาคชุมชนในการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมและการกำหนดแผนกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนด้วยฐานศิลปกรรม

เช้าวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

พิธีลงนามความร่วมมือภาคชุมชนในการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมและการกำหนดแผนกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนด้วยฐานศิลปกรรม Read More »

คณะสหวิทยาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง”ผงผลิตแยม”

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานท …

คณะสหวิทยาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง”ผงผลิตแยม” Read More »

ม.ขอนแก่น จัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 19 (Art Lane # 19)

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

ม.ขอนแก่น จัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 19 (Art Lane # 19) Read More »

รีบสมัครก่อนครบจำนวน ! การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น

สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญชวนบุคลากรทุกค …

รีบสมัครก่อนครบจำนวน ! การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น Read More »

สํานักบริการวิชาการ มข. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น การทำโปรแกรม PLC (Siemens) S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน

  สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนบุคลากร …

สํานักบริการวิชาการ มข. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น การทำโปรแกรม PLC (Siemens) S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน Read More »

“โฮมดิน” ครั้งที่ 2 และนิทรรศการ LIFE@KKU Art & Culture

6 ก.ค.65 มางานโฮมดิน งานประติมากรรมปั้นดินเผาโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติจากทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ผู้ชื่นชอบงานศิลป์ มาร่วมเป็ …

6 ก.ค.65 มางานโฮมดิน งานประติมากรรมปั้นดินเผาโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติจากทั่วประเทศ Read More »

ด้วยแรงศรัทธาของ คณะสหวิทยาการ มข. และชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมมือจัดพิธี อัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และพิธีถวายศาลาหลวงพ่อพระใส (ศาลากลางน้ำ) ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา คณะสหวิทยา …

ด้วยแรงศรัทธาของ คณะสหวิทยาการ มข. และชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมมือจัดพิธี อัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และพิธีถวายศาลาหลวงพ่อพระใส (ศาลากลางน้ำ) ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

Scroll to Top