ร่วมภาคภูมิใจ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนมาใช้กรอบรูป 60 ปี มข.กัน

KKU60

ร่วมภาคภูมิใจ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (25 มกราคม 2567)
…มาใช้กรอบรูป 60 ปี มข.กัน…
👉 https://kku.world/kku60photoframe

“60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม”
“60 years of creativity and development for society”

มีให้เลือก 6 แบบ

Scroll to Top