จิตรลัดดา แสนตา

นักศึกษา COLA KKU ปูพรมลงพื้นที่ 14 โครงการยุวชนอาสา 15 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์

       โครงการยุวชนสร้างชาติ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพ …

นักศึกษา COLA KKU ปูพรมลงพื้นที่ 14 โครงการยุวชนอาสา 15 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์ Read More »

คณาจารย์ COLA ร่วม Workshop การวิเคราะห์นโยบายแบบ Foresight กับ สอวช. ก่อนลงพื้นที่สำรวจในระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม …

คณาจารย์ COLA ร่วม Workshop การวิเคราะห์นโยบายแบบ Foresight กับ สอวช. ก่อนลงพื้นที่สำรวจในระดับภูมิภาค Read More »

ก้าวเล็กๆของคนรุ่นใหม่จาก COLA KKU สู่ความยิ่งใหญ่ของประเทศไทย

ตามที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU …

ก้าวเล็กๆของคนรุ่นใหม่จาก COLA KKU สู่ความยิ่งใหญ่ของประเทศไทย Read More »

COLA KKU ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมรายงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non Degree) การบริหารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ท่าอากาศยานจังหวัด …

COLA KKU ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมรายงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non Degree) การบริหารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Read More »

Scroll to Top