45 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “45ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์..45ปี แห่งความภาคภูมิใจกับการรับใช้สังคม”
14 พฤษภาคม 2567 นี้ เริ่ม 07.09 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
* รายละเอียดกำหนดการ 14 พฤษภาคม 2567
และขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำรายได้สมทบทุนปรับปรุงห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข และห้อง Smart classroom ได้ตั้งแต่วันนี้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top