คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์ภาษา มนุษย์-สังคม มข. จัด Workshop การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  “English Conversation in Daily Life” มุ่งส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศ […]

ศูนย์ภาษา มนุษย์-สังคม มข. จัด Workshop การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  “English Conversation in Daily Life” มุ่งส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน Read More »

มนุษย์-สังคม มข. ผนึกกำลังนิสิตนักศึกษา 6 สถาบัน สานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุทิศตนเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และ

มนุษย์-สังคม มข. ผนึกกำลังนิสิตนักศึกษา 6 สถาบัน สานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุทิศตนเพื่อสังคม Read More »

สกสว. จับมือ ทีมนักวิจัย มข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลไกกระบวนการบริหารงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน แบบหุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานรับงบประมาณ” มุ่งขับเคลื่อนให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่

สกสว. จับมือ ทีมนักวิจัย มข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลไกกระบวนการบริหารงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน แบบหุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานรับงบประมาณ” มุ่งขับเคลื่อนให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะ แด่ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะ แด่ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Read More »

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 7” มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ร่วมสร้างฝัน และคิดถึงกัน ในฐานะ “ความทรงจำที่ดีที่สุด”

เมื่อวันที่ 12 – 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 7” มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ร่วมสร้างฝัน และคิดถึงกัน ในฐานะ “ความทรงจำที่ดีที่สุด” Read More »

มนุษย์-สังคม มข. จับมือ University of Leeds สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก สานความร่วมมือระดับสากล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา

มนุษย์-สังคม มข. จับมือ University of Leeds สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก สานความร่วมมือระดับสากล Read More »

มนุษย์-สังคม มข. จับมือ เครือข่าย 6 สถาบัน ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา

มนุษย์-สังคม มข. จับมือ เครือข่าย 6 สถาบัน ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม Read More »

HUSO KKU จับมือวัดพุทธาราม ลีดส์ UK สานความร่วมมือทางวิชาการมุ่งยกระดับบริการวิชาการสู่สังคมระดับสากล

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว

HUSO KKU จับมือวัดพุทธาราม ลีดส์ UK สานความร่วมมือทางวิชาการมุ่งยกระดับบริการวิชาการสู่สังคมระดับสากล Read More »

มข. จับมือ ภาคีเครือข่าย เปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ มุ่งสร้างความสุจริตทางวิชาการของ มข. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเท่าระดับนานาชาติ

วันที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายการศึกษาและบ

มข. จับมือ ภาคีเครือข่าย เปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ มุ่งสร้างความสุจริตทางวิชาการของ มข. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเท่าระดับนานาชาติ Read More »

มนุษย์-สังคม มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโบราณคดีดงเมืองแอมและนวัตวิถี อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วม

มนุษย์-สังคม มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโบราณคดีดงเมืองแอมและนวัตวิถี อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น Read More »

Scroll to Top