คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษย์ฯ จัดสอบ KKU-AELT ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมสอบจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เชี่ยวชาญด้าน […]

คณะมนุษย์ฯ จัดสอบ KKU-AELT ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมสอบจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ Read More »

มนุษย์ – สังคมศาสตร์ มข. ร่วมจัดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ ฯ 5 สถาบัน ต่อยอดแนวคิด “ยุวชนอาสา”

มนุษย์ – สังคมศาสตร์ มข. ร่วมจัดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาส

มนุษย์ – สังคมศาสตร์ มข. ร่วมจัดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ ฯ 5 สถาบัน ต่อยอดแนวคิด “ยุวชนอาสา” Read More »

“มนุษย์-สังคม มข. ม.อ. และ มช. สานความร่วมมือ MOU และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 3 สถาบัน”

“มนุษย์-สังคม มข. ม.อ. และ มช. สานความร่วมมือ MOU และร่วมแลกเ

“มนุษย์-สังคม มข. ม.อ. และ มช. สานความร่วมมือ MOU และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 3 สถาบัน” Read More »

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 5” ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจชุมชนมากขึ้น

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ &#82

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 5” ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจชุมชนมากขึ้น Read More »

Scroll to Top