มนุษย์-สังคม มข. จับมือ University of Leeds สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก สานความร่วมมือระดับสากล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และชุดาภา คลังแสง บุคลากรกลุ่มการต่างประเทศ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Arts, Humanities and Cultures, the University of Leeds สหราชอาณาจักร โดย Professor Andrew Thorpe, Executive Dean of the Faculty of Arts, Humanities and Cultures, the University of Leeds และอาจารย์ ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย Professor Emma Cayley, Head of the School of Languages, Cultures and Societies, the University of Leeds เป็นพยานในการลงนาม ท่ามกลางคณาจารย์และผู้บริหารจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย Professor Manuel Barcia Paz, Dean of Global Development and Pro Dean of International Arts, Humanities and Cultures; Professor Duncan Wheeler, Director of International Activities and Chair of Spanish Studies; Professor Martin Seeger, Professor of Thai Studies และ Mrs. Ning Seeger, Teaching Fellow ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม จัดขึ้น ณ The University of Leeds สหราชอาณาจักร

Faculty of Arts, Humanities and Cultures, the University of Leeds สหราชอาณาจักร ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก โดยถูกจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 86 ของโลก จากการจัดอันดับ QS World Ranking 2023 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีโอกาสอันดีที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีสาขาวิชาการสอนที่สอดคล้องกัน อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน รวมไปถึงสาขาวิชาด้านปรัชญาและศาสนา และด้านการเมืองและการปกครอง จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการดำเนินการวิจัยร่วมกันในอนาคตด้วย

Professor Andrew Thorpe กล่าวว่า “มันน่าตื่นเต้นมากที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Arts, Humanities and Cultures, the University of Leeds จะได้มาร่วมงานกัน ผมเชื่อใจในพวกคุณ รู้สึกดีมากที่จะได้ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยของคุณ  จริง ๆ แล้วเราลงนาม MOU กันเยอะแค่ไหนก็ได้ บางฉบับก็อาจไปอยู่ตามตู้ต่าง ๆ หรือไม่ก็แปะโชว์อยู่บนฝาผนังแค่นั้น  แต่สำหรับครั้งนี้เชื่อเลยว่าจะแตกต่างจากครั้งก่อน ๆ ผมรู้สึกตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้เห็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างเราทั้งสองสถาบัน”

ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ มีการหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ได้เสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. การนำนักเรียนและ/หรือนักศึกษามาศึกษาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ The University of Leeds ในรูปแบบระยะสั้น โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาของ The University of Leeds
  2. การส่งอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม ณ The University of Leeds เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอน (Up-skills, Re-skills)
  3. การจัดทำหลักสูตรสองปริญญา ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ The University of Leeds

อีกทั้ง ยังได้เสนอข้อคิดเห็นเรื่องการเพิ่มกิจกรรมนันทนาการนอกห้องเรียน เช่น การศึกษาเรียนรู้ชุมชนเมืองลีดส์ การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในเมืองลีดส์และเมืองใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น สนามฟุตบอล หอศิลป์ หรือพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการแล้ว ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง อาจารย์ ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ กับ Professor Martin Seeger ผู้เชี่ยวชาญด้านไทยศึกษาและพุทธศาสนา เพื่อทำงานวิจัยร่วมกันในระดับสากล

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Arts, Humanities and Cultures, the University of Leeds สหราชอาณาจักร ถือได้ว่าเป็นการสานความร่วมมือในระดับสากล ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งในด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ มุ่งพัฒนาความเป็นนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากลในอนาคต

ข้อมูล/ภาพ : ชุดาภา คลังแสง กลุ่มการต่างประเทศ

ข่าว : ภาวดี มาพันธ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

HUSO, KKU joins UK’,s University of Leeds for academic collaboration

https://www.kku.ac.th/15670

Scroll to Top