kkbs

“ก้าวสำคัญ สู่วันที่สำเร็จ” KKBS จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2566

KKBS จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Kirirom Institute of Technology

KKBS เจ้าภาพ ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย

KKBS จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

KKBS-นิติศาสตร์ สานต่อ MOU ร่วมสร้างนักกฏหมายแห่งอนาคต

KKBS จัดแคมป์สตาร์ตอัพ ปี 2 พร้อมปั้นสตาร์ทอัพนักศึกษาสู่ระดับประเทศ

นศ. KKBS คว้ารางวัลครึ่งแสน จากเวทีประกวดสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

KKBS จัดกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ การค้นหาไอเดียการทำธุรกิจสตาร์ตอัพ

KKBS จับมือเครือโรงแรมระดับโลก IHG Thailand ร่วมพัฒนานักศึกษาสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

Scroll to Top