การบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต KKBS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIMA

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท …

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต KKBS ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIMA Read More »

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันการสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันการสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition Read More »

KKBS ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน คณะแรกของสาขาบริหารธุรกิจในประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …

KKBS ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน คณะแรกของสาขาบริหารธุรกิจในประเทศไทย Read More »

KKBS ร่วมกับ ก.ล.ต. จัด SEC Capital Market Regional Seminar 2022

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญ …

KKBS ร่วมกับ ก.ล.ต. จัด SEC Capital Market Regional Seminar 2022 Read More »

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE Read More »

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ พร้อมการเรียนแบบ Flipped Classroom

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิ …

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ พร้อมการเรียนแบบ Flipped Classroom Read More »

KKBS รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx300

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบั …

KKBS รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx300 Read More »

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมถ่ายทอ …

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2 Read More »

KKBS เปิดบ้านต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญ …

KKBS เปิดบ้านต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Read More »

KKBS ร่วมลงนามเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (BSNT) พร้อมยกระดับการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัญ …

KKBS ร่วมลงนามเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (BSNT) พร้อมยกระดับการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ Read More »

Scroll to Top