นศ. KKBS เข้าร่วมการแข่งขัน The 4th Southeast Sales Competition 2023

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ได้แก่ นางสาวจิดาภา แก้วแสงธรรม และนางสาวพิชญาภัค สิงห์ทองลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.นริสรา พาลุสุข ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ Semifinal and Final Round ในการแข่งขัน The 4th Southeast Sales Competition 2023 (The 4th SEASAC 2023) ที่ Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566 ซึ่งมี Vocational College, Universitas Gadjah Mada เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ภายใต้การสนับสนุนจากอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ APRIL Group, PT. Artha Sumatera Abadi, BINUS University และ Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak การแข่งขันในรอบ Semifinal and Final Round นี้ มีผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากรอบคัดเลือกและรอบก่อนรองชนะเลิศที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ทางออนไลน์ในเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 21 คน จากผู้เข้าร่วม 133 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆในหลายประเทศของภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ พม่า ฯลฯ โดยมีผู้ตัดสินและผู้ซื้อมืออาชีพจาก 7 อุตสาหกรรมและ 34 สถาบันที่กระจายอยู่ใน 11 ประเทศเอเชียและยุโรป

สำหรับ SEASAC เป็นโครงการการแข่งขันการขาย Business to Business (B2B Sales) ที่เป็นหนึ่งในการแข่งขันการขายระหว่างประเทศ B2B ที่ใหญ่ที่สุดโดยได้รับทุนสนับสนุนในเบื้องต้นจาก European Union (EU) ภายใต้โครงการ Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education ของคณะกรรมาธิการยุโรป ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอาเซียน รวมถึงองค์กร SEAMEO Regional Open Learning Centre SEAMOLEC โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจัดหาบุคลากรด้านการขาย B2B ที่มีความเชี่ยวชาญสูงสู่ตลาดระหว่างประเทศที่กำลังเติบโต การแข่งขันนี้ผู้เข้าร่วมจะแสดงบทบาทเป็นพนักงานขายที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองต่อผู้ซื้อและกรรมการด้วยกรณีศึกษาทางธุรกิจ (Business Case Study) ที่เกี่ยวข้องกับ Business to Business (B2B)

นริสรา พาลุสุข : ข่าว
Universitas Gadjah Mada : ภาพ
วรัญญู ดอนเหนือ : เรียบเรียง

Scroll to Top