นศ. KKBS เข้าร่วมการแข่งขัน The 4th Southeast Sales Competition 2023