คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์หารือ CEO WISDOM V GROUP ร่วมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลหวังสร้างผู้ประกอบการทางการศึกษา

ศึกษาศาสตร์ จับมือ วิทยาลัยนานาชาติ มข. หนุนโรงเรียนสาธิตฯ นานาชาติ (KKUDSID) พร้อมเชื่อมต่อการเตรียมนักเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับสากล

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา จัดลงนามสัญญา “ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น” หวังสร้างครูมืออาชีพที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDGs4 กลับสู่ชุมชนบ้านเกิด

นักศึกษาวิชาชีพครูเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกจริง ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ และสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์

คณะศึกษาศาสตร์จับมือคณะวิทยาศาสตร์ ผนึกพลังกับ บพค. (PMU-B) ร่วมเปิดฉากมหกรรม “CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education พร้อมเป็นฮับพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคอีสานให้มีทักษะ Coding & AI

ศึกษาศาสตร์ มข. “ปลื้ม” ติดอันดับโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศ ตอกย้ำคณะชั้นนำที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ

Scroll to Top