คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์ มข. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ด้านวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะ …

ศึกษาศาสตร์ มข. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ด้านวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมประเทศญี่ปุ่น Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูจัดอบรมครูคืนถิ่นผนวกเทคโนโลยีเข้าห้องเรียนพัฒนาสู่ยุควิถีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่า …

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูจัดอบรมครูคืนถิ่นผนวกเทคโนโลยีเข้าห้องเรียนพัฒนาสู่ยุควิถีใหม่ Read More »

ศึกษาศาสตร์รุกสร้างการเชื่อมต่อนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่กับภาคเอกชน และเปิดพื้นที่ Educational Innovation Hub เพื่อยกระดับผลงานวิจัยและพัฒนาและสร้างมูลค่าไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Educational Innovation …

ศึกษาศาสตร์รุกสร้างการเชื่อมต่อนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่กับภาคเอกชน และเปิดพื้นที่ Educational Innovation Hub เพื่อยกระดับผลงานวิจัยและพัฒนาและสร้างมูลค่าไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบันผลิตครู จัดอบรมครูคืนถิ่นอีสานตอนบน ผนวกเทคโนโลยีร่วมกับการเรียนการสอนก้าวสู่ยุควิถีใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม …

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบันผลิตครู จัดอบรมครูคืนถิ่นอีสานตอนบน ผนวกเทคโนโลยีร่วมกับการเรียนการสอนก้าวสู่ยุควิถีใหม่ Read More »

ปรากฏการณ์การจัดประชุมวิชาการยุควิถีใหม่!! กับงาน ICER 2020 และ NTIE 2020 แบบ Fully Virtual Conference เต็มรูปแบบ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการป …

ปรากฏการณ์การจัดประชุมวิชาการยุควิถีใหม่!! กับงาน ICER 2020 และ NTIE 2020 แบบ Fully Virtual Conference เต็มรูปแบบ Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. ก้าวขึ้นอีกระดับผ่านการประเมิน EdPEx เป็นแห่งแรกของประเทศด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ของ EdPEx กลุ่มพัฒนา …

ศึกษาศาสตร์ มข. ก้าวขึ้นอีกระดับผ่านการประเมิน EdPEx เป็นแห่งแรกของประเทศด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ Read More »

ศึกษาศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นเลิศรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ EdPEx200

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเ …

ศึกษาศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นเลิศรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ EdPEx200 Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบันอุดมศึกษาภาคอีสานตอนบน Kick off โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นเน้นสร้างชุมชนแห่งวิชาชีพครูในวิถีใหม่เพื่อตอบสนองการศึกษาแห่งอนาคต

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยข …

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบันอุดมศึกษาภาคอีสานตอนบน Kick off โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นเน้นสร้างชุมชนแห่งวิชาชีพครูในวิถีใหม่เพื่อตอบสนองการศึกษาแห่งอนาคต Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

       ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย …

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา Read More »

ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Teac …

ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่ Read More »