ประภาพรณ์ ขันชัย

นศ.ศิลปศึกษาออกค่ายบูรณาการสร้างสรรค์

สำนักบริการวิชาการ และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท […]

นศ.ศิลปศึกษาออกค่ายบูรณาการสร้างสรรค์ Read More »

มข. ร่วมกับ กพ. จัดอบรมข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3/2563

           สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข

มข. ร่วมกับ กพ. จัดอบรมข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3/2563 Read More »

สำนักบริการวิชาการเชิดชูเกียรติบุคลากร

สำนักบริการวิชาการ เชิดชูเกียรติบุคลากร

สำนักบริการวิชาการ จัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสำนักบร

สำนักบริการวิชาการ เชิดชูเกียรติบุคลากร Read More »

Scroll to Top