ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจดทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เจาะขุมปัญญาเยี่ยมสถานศึกษา Smart City Operation Center (SCOPC) มข (ไทยรัฐ กรอบบ่าย)

มข. จัดประชุมเครือข่าย ผอ.กอง ทำแผนบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพงาน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานอธิ …

มข. จัดประชุมเครือข่าย ผอ.กอง ทำแผนบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพงาน Read More »

‘มข.-Google’ จัด ‘Hackathon AppSheet’ พัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานยุคดิจิทัล

แวดวงการศึกษา: ม.ขอนแก่นพัฒนานวัตกรรม (กรอบบ่าย)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ถูกประเมินว่าเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ถ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ถูกประเมินว่าเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 Read More »

Scroll to Top