ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจดทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง KKBS กับ OR Academy

รายการ : มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์ online news network ออกอา …

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง KKBS กับ OR Academy Read More »

มข จัดการประชุม นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

รายการ : มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์ ออกอากาศ : วันที่ 9 กันยา …

มข จัดการประชุม นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs Read More »

เจาะขุมปัญญาเยี่ยมสถานศึกษา Smart City Operation Center (SCOPC) มข (ไทยรัฐ กรอบบ่าย)

มข. จัดประชุมเครือข่าย ผอ.กอง ทำแผนบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพงาน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานอธิ …

มข. จัดประชุมเครือข่าย ผอ.กอง ทำแผนบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพงาน Read More »

‘มข.-Google’ จัด ‘Hackathon AppSheet’ พัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานยุคดิจิทัล

Scroll to Top