eduzones-มข.ติดอาวุธยุคดิจิทัล ฝึกทักษะนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ สอดรับยุทธศาสตร์ KKU Transformation

มข.ติดอาวุธยุคดิจิทัล ฝึกทักษะนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ สอดรับยุทธศาสตร์ KKU Transformation

 

สำนักข่าว : eduzones.com

 

URL : https://www.eduzones.com/2023/07/31/kku-ai/

วันที่เผยแพร่ : 31 Jul 2023

Scroll to Top