19 มีนาคม 2563

ฝ่าวิกฤติ Covid – 19 มข. แนะเทคนิค Work from Home บุคลากร

ด้วยภาวะการณ์ปัจจุบันเราจำเป็นต้อง Social distancing ฝ่ายพัฒน …

ฝ่าวิกฤติ Covid – 19 มข. แนะเทคนิค Work from Home บุคลากร Read More »

มข.ขยายความรู้สู่โรงเรียนด้อยโอกาส ด้วยนวัตกรม KKU Smart Learning ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย

KKU Smart Learning พัฒนาสมรรถนะนักเรียน ด้วยนวัตกรรมการเรียนก …

มข.ขยายความรู้สู่โรงเรียนด้อยโอกาส ด้วยนวัตกรม KKU Smart Learning ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย Read More »

รพ.ศรีนครินทร์ส่งยาถึงบ้าน (กรอบบ่าย)

รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ กำหนดนโยบายรับมือเข้ม…หยุดให้บริการรักษาทางทันตกรรม ในช่วงแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมวางมาตรการลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเข้าสู่ระยะลุกลามอย่างเข้มงวด

รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  กำหนดนโยบายรับมือเข้ม…หย …

รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ กำหนดนโยบายรับมือเข้ม…หยุดให้บริการรักษาทางทันตกรรม ในช่วงแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมวางมาตรการลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเข้าสู่ระยะลุกลามอย่างเข้มงวด Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม 3 ฝ่าย สถาบันการศึกษา ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข หารือการจัดการหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในโรงเรียน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี หารือแนวทางการจัดการหลักสูตรโรคพยาธ …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม 3 ฝ่าย สถาบันการศึกษา ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข หารือการจัดการหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในโรงเรียน Read More »

ประกาศคณะต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี » คณะเกษตรศาสตร์ » คณะวิศวก …

ประกาศคณะต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 Read More »

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก RSDI ด้านการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื …

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก RSDI ด้านการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม Read More »

Scroll to Top