19 มีนาคม 2563

รพ.ศรีนครินทร์ส่งยาถึงบ้าน (กรอบบ่าย)

รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ กำหนดนโยบายรับมือเข้ม…หยุดให้บริการรักษาทางทันตกรรม ในช่วงแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมวางมาตรการลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเข้าสู่ระยะลุกลามอย่างเข้มงวด

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม 3 ฝ่าย สถาบันการศึกษา ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข หารือการจัดการหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในโรงเรียน

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก RSDI ด้านการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

Scroll to Top