KKU - Research News

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 แผนงาน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 แผนงาน Read More »

ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์ มข.ว5. เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์แบบ

ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์ มข.ว5. เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป Read More »

มอ.เปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที 4 (NICE 2021)”นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิ

มอ.เปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที 4 (NICE 2021)”นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges” Read More »

วันนี้>>>ขอเชิญชวนท่านร่วมกิจกรรมปลูกกัญชงลงแปลง  ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์

วันนี้>>>ขอเชิญชวนท่านร่วมกิจกรรมปลูกกัญชงลงแปลง  ณ

วันนี้>>>ขอเชิญชวนท่านร่วมกิจกรรมปลูกกัญชงลงแปลง  ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ Read More »

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network, RUN

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดบ้านต

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network, RUN Read More »

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังแผนนวัตกรรมและอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคม

ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟัง

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังแผนนวัตกรรมและอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคม Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ Charlesworth Author Services – Bitesize Webinar Links 7 Dec, 2020 – 22 Jan, 2021 ฟรี!

อาจารย์, นักวิจัย, และผู้สนใจ ทุกท่าน, Planning and managing

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ Charlesworth Author Services – Bitesize Webinar Links 7 Dec, 2020 – 22 Jan, 2021 ฟรี! Read More »

มข.เปิดพื้นที่บรรยายพิเศษ “ทิศทางการวิจัยของประเทศ งานวิจัยที่ท้าทายของมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษานำโดย ศาสตราจ

มข.เปิดพื้นที่บรรยายพิเศษ “ทิศทางการวิจัยของประเทศ งานวิจัยที่ท้าทายของมหาวิทยาลัย Read More »

Scroll to Top