สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

news.esankhonkaennews-“มข.”จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20

eventesan-มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่20 ‘ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต’ 

kasetkaoklai-ซินเจนทา ผนึกกำลัง ม.ขอนแก่น ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน จัดงาน ‘ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ’ ถ่ายทอดนวัตกรรม ‘สารกระตุ้นทางชีวภาพ’

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติครั้งที่19 พร้อมยกทัพกวาดรางวัลใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์ มข. “แจกต้นกล้ากระท่อม” จากโครงการศึกษาการขยายพันธุ์และส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ

หัวข้อ นักวิจัย ม.ขอนแก่น พัฒนาโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ เสริมรายได้เกษตรกร-การท่องเที่ยว มุ่งสร้างความยั่งยืน

Scroll to Top