kasetkaoklai-ซินเจนทา ผนึกกำลัง ม.ขอนแก่น ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน จัดงาน ‘ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ’ ถ่ายทอดนวัตกรรม ‘สารกระตุ้นทางชีวภาพ’

ซินเจนทา ผนึกกำลัง ม.ขอนแก่น ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน จัดงาน ‘ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ’ ถ่ายทอดนวัตกรรม ‘สารกระตุ้นทางชีวภาพ’

 

สำนักข่าว :  kasetkaoklai.com

Scroll to Top