KKU - Research News

ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม Rangsit Journal of Social Sciences a …

ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Read More »

[สป.อว.] ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย …

[สป.อว.] ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ Read More »

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยใหม่ 2564

แบบเอกสารเชิงหลักการ (เอกสารแนบ 4) ใบรับสมัคร (เอกสารแนบ 3) ป …

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยใหม่ 2564 Read More »

รับสมัครนักวิจัยอาวุโส และเมธีวิจัยอาวุโส ปี 2564

รับสมัครนักวิจัยอาวุโส และเมธีวิจัยอาวุส ปี 2564 หมดเขต 19 มิ …

รับสมัครนักวิจัยอาวุโส และเมธีวิจัยอาวุโส ปี 2564 Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มข. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการเก็บตัวอย่างชีวภาพด้านโรค COVID-19 เพื่อศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม

อย.ไฟเขียว มข. ปลูกกัญชาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอณุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาห …

อย.ไฟเขียว มข. ปลูกกัญชาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ Read More »

Scroll to Top