ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network, RUN

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network, RUN ณ ห้องประชุม M3  ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [Science Park] นำทีมให้การต้อนรับโดยศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ พร้อมคณะทำงาน

กิจกรรมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่อง Design thinking for elderly research โดยมีศาสตราจารย์มงคล  เตชะกำพุผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติในการบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  Mindset & Design Thinking for Research and Social Innovation พร้อมด้วยวิทยากร คือ นายนรินทร์ ศรีเลณวัติ Senior Consultant จาก SEAC (Southeast Asia Center) เป็นผู้ดำเนินรายการและกิจกรรมกลุ่ม Empathies and define session

ในช่วงบ่ายเป็นการระดมสมอง Workshop: Ideate and Prototype session และการ Workshop: Prototype and Test session  โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์ นักวิจัยเครือข่าย รวมทั้งได้รับการอนุเคราะห์จากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหินลาดวังตอ ตำบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง Design thinking ด้าน ผู้สูงอายุในมุมมองของสังคมยุคใหม่: ออกแบบโจทย์เพื่อก้ปัญหาผู้สูงอายุกับงานวิจัย เพื่อทำให้เข้าใจบทบาทของงานวิจัยที่จะนำไปสู่การต่อยอดและเกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างแท้จริง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Scroll to Top