มข.เปิดพื้นที่บรรยายพิเศษ “ทิศทางการวิจัยของประเทศ งานวิจัยที่ท้าทายของมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษานำโดย ศาสตราจารย์ มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศาสตราจารย์ ผิวพรรณ  มาลีวงษ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยของประเทศ งานวิจัยที่ท้าทายของมหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ และ รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักวิจัย จำนวนกว่า 200 คน ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักวิจัย  มีแนวทางในการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์การวิจัยของประเทศ และของโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Scroll to Top