ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังแผนนวัตกรรมและอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคม

ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังแผนนวัตกรรมและอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคม

โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1. การอบรม Workshop กระบวนการสร้างนวัตกรรม
2. รับสิทธิในการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคม
3. สิทธิประโยชน์ในการขอทุนจากฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ในการขอทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคม
4. การจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษา ภายนอก ทางด้านนวัตกรรม
5. โอกาสในการนำผลงานนวัตกรรมจากเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคม

สามารถลงทะเบียน เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่
– Workshop Innovation >> shorturl.at/qEFZ0
– Workshop Food Innovation >>  shorturl.at/mqDEM
– Workshop Agriculture Innovation >> shorturl.at/blyA9
– Workshop Health Innovation >>  shorturl.at/cuIP7

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email: Innovationhubkku@gmail.com
โทร : 043-306907 หรือ 095-3639282 (เดียร์)

Scroll to Top