วันนี้>>>ขอเชิญชวนท่านร่วมกิจกรรมปลูกกัญชงลงแปลง  ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์

วันนี้>>>ขอเชิญชวนท่านร่วมกิจกรรมปลูกกัญชงลงแปลง  ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น

Scroll to Top