คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ PTT Soft Power Project University Road Show

ถึงเวลาของชาวขอนแก่น ก้าวสู่ยุคแห่งอนาคตไปกับ

#TGIF Technology Is Fun

#อัปสกิลเทคโนโลยีใหม่ปลุกแรงบันดาลใจให้NextGen

ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.10-16.00 น. ณ ห้องสมุดภูมิภิรมย์ ชั้น 1

เรื่อง Metaverse, AR/VR, and Synthetic Media I How these technologies will reshape our future

โดยคุณเสถียร บุญมานันท์ CEO & Founder, Metaverse

เรื่อง เจาะเทรนด์โลก : Tech & Innovation trends reshaping the future

โดย คุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ บรรณาธิการนิตยสารคิด Creative Thailand

ลิงค์ลงทะเบียนการเข้าฟัง (80-100 ท่าน)Talk : https://forms.gle/Bcybq9CLxSjb68EK7

วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องสมุดภูมิภิรมย์ ชั้น 1

Workshop : AR Metaverse

ลิงค์ลงทะเบียนเข้า Workshop (40 ท่าน): https://forms.gle/BcYopRSPSRpvoBrE9

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ณ โถงอาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมShowcase

จัดโดย : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ PTT Soft Power Project University Road Show
 

Scroll to Top