KKBS จับมือเครือโรงแรมระดับโลก IHG Thailand ร่วมพัฒนานักศึกษาสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธ […]

KKBS จับมือเครือโรงแรมระดับโลก IHG Thailand ร่วมพัฒนานักศึกษาสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ Read More »