สถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LINE TODAY : ม.ขอนแก่น ขับเคลื่อนศาสตร์ฟีโนมิกส์ แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในประเทศ | สำนักข่าวไทย Online

มอบชุดตรวจคัดกรอง มติชน

สถาบันมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ ศึกษาศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมครู 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์เดินหน้าพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Smart city ต้องปลอดพยาธิใบไม้ตับ ! มข. จับมือจังหวัดขอนแก่น MOU 4 รพ. เดินหน้าตรวจกลุ่มเสี่ยง 12,000 รายใน 1 ปี !

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอต้นแบบ : กันทรวิชัยโมเดล

ทม.ขอนแก่นอบรมปลาส้ม-ปลาร้าไร้พยาธิ (กรอบบ่าย)

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือภาคีเครือข่ายเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก

Scroll to Top