สถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอลัมน์: วิทยาศาสตร์: เผยความสำเร็จคัดกรอง ‘ผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับ’ ด้วยปัสสาวะ

คอลัมน์: วิทยาศาสตร์: ไทย-ลาวจับมือ สู้พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

Scroll to Top