เปิดตัวเป็นครั้งแรกของ “ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ”

สำนักข่าว: สยามรัฐ
URL:https://siamrath.co.th/n/161998
วันที่เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2563

เปิดตัวเป็นครั้งแรกของ “ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ”

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมสนับสนุนและแสดงความยินดีกับ กิจกรรมการเปิดตัวเป็นครั้งแรกของ “ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ (Rapid Diagnostic Test for Opisthorchiasis)” ที่ผลิตโดยโครงการการผลิตชุดตรวจปัสสาวะ สำเร็จรูปสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ที่ดำเนินการโดย ศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร และคณะ ภายใต้แหล่งทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย อสม. และประชาชนในพื้นที่

Scroll to Top