สถาบันมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ ศึกษาศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมครู 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์เดินหน้าพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

สำนักข่าว :   77kaoded.com

URL :  https://www.77kaoded.com/news/aekkapongputta/2316261

วันที่เผยแพร่ :  25  ก.ค.  2565

Scroll to Top