รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.จัดอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิก วางเป้า ! ยกระดับงานวิจัยด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยา นวัตกรรมทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ภาควิชาชีวเคมี คณะแ […]

มข.จัดอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิก วางเป้า ! ยกระดับงานวิจัยด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยา นวัตกรรมทางการเกษตร Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ม.ขอนแก่นหนุนพลังงานสะอาด(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ม.ขอนแก่นหนุนพลังงานสะอาด(กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.ขับเคลื่อนงานสู่ความเป็นเลิศ(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.ขับเคลื่อนงานสู่ความเป็นเลิศ(กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: ชมดอกไม้(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: ชมดอกไม้(กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. เปิดแปลงกังหันชมทุ่งดอกไม้(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. เปิดแปลงกังหันชมทุ่งดอกไม้(กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.ขับเคลื่อนงานสู่ความเป็นเลิศ

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.ขับเคลื่อนงานสู่ความเป็นเลิศ Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. เปิดแปลงกังหันชมทุ่งดอกไม้

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. เปิดแปลงกังหันชมทุ่งดอกไม้ Read More »

“Medical Hub” เมกะโปรเจกต์มข.สร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

“Medical Hub” เมกะโปรเจกต์มข.สร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข.สืบสานลอยกระทงยุคโควิด(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข.สืบสานลอยกระทงยุคโควิด(กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข.สืบสานลอยกระทงยุคโควิด

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข.สืบสานลอยกระทงยุคโควิด Read More »

Scroll to Top