Medical Hub

Medical Hub ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ มข. ขยายเตียงให้บริการเพิ่มกว่า 700 เตียง เตรียมเปิดให้บริการปี 2568 อัพเดทภาพความคืบหน้า เดือนพฤษภาคม 2565 โครงการศูนย์การแพท…ย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ในโครงการ…

วันที่เผยแพร่ 07 พ.ค. 2565 หัวข้อ Medical Hub ศูนย์การแพทย์ชั …

Medical Hub ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ มข. ขยายเตียงให้บริการเพิ่มกว่า 700 เตียง เตรียมเปิดให้บริการปี 2568 อัพเดทภาพความคืบหน้า เดือนพฤษภาคม 2565 โครงการศูนย์การแพท…ย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ในโครงการ… Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ส่งเสริมและพัฒนา Wellness Hub ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

สำนักข่าว : ryt9.com URL :  https://www.ryt9.com/s/prg/330971 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ส่งเสริมและพัฒนา Wellness Hub ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) Read More »

ขอนแก่น รุกลงทุนระบบราง-Medical hub เชื่อมเศรษฐกิจอีสาน

สำนักข่าว : msn.com URL :  https://www.msn.com/th-th/money/ne …

ขอนแก่น รุกลงทุนระบบราง-Medical hub เชื่อมเศรษฐกิจอีสาน Read More »

ขอนแก่น รุกลงทุนระบบราง-Medical hub เชื่อมเศรษฐกิจอีสาน

สำนักข่าว : prachachat.net URL :  https://www.prachachat.net/ …

ขอนแก่น รุกลงทุนระบบราง-Medical hub เชื่อมเศรษฐกิจอีสาน Read More »

คอลัมน์: โซเชียลการศึกษา (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: โซเชียลการศึกษา

31

มข.เช่าที่กรมธนารักษ์ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ

สำนักข่าว : banmuang URL :  https://www.banmuang.co.th/news/r …

มข.เช่าที่กรมธนารักษ์ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ

สำนักข่าว : thenews4news URL : https://kku.world/oj2jo วันที่ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ Read More »

มข.ลงนามเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ เร่งผุด Medical Hub เตรียมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

……….เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 11 …

มข.ลงนามเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ เร่งผุด Medical Hub เตรียมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Read More »

Scroll to Top