รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: มุมพักผ่อน

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: เทคโนโลยี5จี(กรอบบ่าย)

มข.ลุยงานบริการชุมชนปลูกฝังแนวคิดรับใช้สังคม

ภาพข่าว: รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. ผนึก EU หนุนสมาร์ทฟาร์ม เพื่อเกษตรกร

มข. ผนึก EU หนุนสมาร์ทฟาร์ม เพื่อเกษตรกร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Scroll to Top