คณะวิศวกรรมศาสตร์ MOU บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด มุ่งเม้นการใช้เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด  จัดพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการและการวิจัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยมี รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดี ลงนามร่วมกับคุณพุทธพงศ์  สมใจ กรรมการ บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และมี ผศ.ภาณุพงษ์  วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีและคุณพิเชษฐ์  ดุจวรรณ ตัวแทนบริษัทฯ เป็นสักขีพยานในพิธี ท่ามกลางผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 70 คน               ณ ห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการและการวิจัยครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะร่วมกันดำเนินการ ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ เช่น การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และการออกแบบระบบสารสนเทศบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าให้กับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการผลิตเครดิตคาร์บอนโดยส่งเสริมการพัฒนาที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษและสนับสนุนการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และการขนส่งสมัยใหม่ที่มุ่งเม้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การเดินทางในเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น

“การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาและการวิจัยของทั้งสององค์กรเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดและการฝึกอบรมที่จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต”รศ.ดร.รัชพล  กล่าว

Scroll to Top