ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

การจัดการเรียนสอนของคณะต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะ การจัดการเรียนการสอน ปร …

การจัดการเรียนสอนของคณะต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564 Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body scan”

“ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย” &# …

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body scan” Read More »

บริการแจ้งซ่อมโทรศัพท์ผ่าน Line Official Account

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแจ้งซ่อ …

บริการแจ้งซ่อมโทรศัพท์ผ่าน Line Official Account Read More »

ประชุมวิชาการออนไลน์ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1: ปลุกพลังนักการศึกษาเพื่ออนาคต SLIRC 2021

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอ …

ประชุมวิชาการออนไลน์ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1: ปลุกพลังนักการศึกษาเพื่ออนาคต SLIRC 2021 Read More »

COLA KKU เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Faculty of Social and Political Science and Faculty of Economic and Business, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Humanities and Social Science

            เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  วิทยาลัยการปกค …

COLA KKU เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Faculty of Social and Political Science and Faculty of Economic and Business, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Humanities and Social Science Read More »

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำคัญอย่างไร? และจะดำเนินการอย่างไร เมื่อประสบภัยจากรถ

ขอเชิญนักศึกษา รับสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แก …

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำคัญอย่างไร? และจะดำเนินการอย่างไร เมื่อประสบภัยจากรถ Read More »

เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะเ …

เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง antibody หลังการฉีดวัคซีนCovid-19

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง …

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง antibody หลังการฉีดวัคซีนCovid-19 Read More »

A.I. Experiential Learning Programs

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ A.I. Experiential Learning Programs รับใบประกาศนียบัตรและนับเป็น Non-Degree Credit ได้

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และ ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโคร …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ A.I. Experiential Learning Programs รับใบประกาศนียบัตรและนับเป็น Non-Degree Credit ได้ Read More »

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ชมผลงาน Online Thesis Exhibition 2021 ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

เสาเอก : Arch KKU Thesis Exhibition 2021 ผลงานวิทยานิพนธ์ของน …

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ชมผลงาน Online Thesis Exhibition 2021 ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. Read More »

Scroll to Top