แข้งลูกเจ้าพ่อมอดินแดง สร้างประวัติศาสตร์ “ตีตั๋วสู่รอบชิงชนะเลิศ” อธิการบดีนำผู้บริหารเชียร์ชิดติดขอบสนาม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยภริยา ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี, ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีการแข่งขันจำนวน 35 ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบันทั่วประเทศ พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันใน 26 ชนิดกีฬา นักกีฬาจำนวน 316 คน เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาจำนวน 92 คน และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 468 คน โดยเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยภริยา ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามสนามแข่งขันกีฬาต่าง ๆ โดยไฮไลท์ของการแข่งขันในวันนี้อยู่ที่การแข่งขันฟุตบอล (ทีมชาย) รอบรองชนะเลิศ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอาชนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ประตูต่อ 0 สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งจะทำการแข่งขันชิงชนะเลิศกับทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ในเมือง) จังหวัดอุดรธานี จึงขอเรียนเชิญนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจทีมแข้งลูกเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อให้ได้รับชัยชนะและสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานของทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะนี้ (28 มกราคม 2566) ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวม 17 เหรียญรางวัล สามารถติดตามการรายงานผลการแข่งขันได้ที่ https://udongames.sat.or.th หรือเพจ : ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา

ภาพ : คุณากร มณีเนตร

Scroll to Top