Ecological

มข.ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย อธิการบดีย้ำชัด ทุกโครงการต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม

        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.30 – 11.30 น.ท …

มข.ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย อธิการบดีย้ำชัด ทุกโครงการต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม Read More »

มข.ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานคณะพย …

มข.ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ Read More »

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฯ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ใช้ชุมชนและกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดย กองพัฒนานักศึกษาและ …

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฯ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ใช้ชุมชนและกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ Read More »

สวนกวี จุติกุล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เชื่อมศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมเป็นเจ้าของสวนป่าร่วมกัน

คณะทำงานสวนกวี จุติกุล สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ง …

สวนกวี จุติกุล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เชื่อมศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมเป็นเจ้าของสวนป่าร่วมกัน Read More »

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับภัยคุกคามที่มีความซั …

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน Read More »

COLA KKU รับมอบ Notebook จากสำนักหอสมุด มข. เพื่อให้บริการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

         ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำโครงการเช่าคอมพิวเตอร์เ …

COLA KKU รับมอบ Notebook จากสำนักหอสมุด มข. เพื่อให้บริการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา Read More »

นักศึกษาจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 57 ปี การสถาปนา 25 มกราคม 64

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ …

นักศึกษาจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 57 ปี การสถาปนา 25 มกราคม 64 Read More »

เปิดเส้นทางความสำเร็จ ! Science Park มข. พาผลงาน “Maker Greenovation Platform” ตระหง่านคว้าชัย 1 ใน 10 ผลงานที่ดีที่สุดของโลก ปี 2020 จากเวที อุทยานวิทยาศาสตร์โลก IASP

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม …

เปิดเส้นทางความสำเร็จ ! Science Park มข. พาผลงาน “Maker Greenovation Platform” ตระหง่านคว้าชัย 1 ใน 10 ผลงานที่ดีที่สุดของโลก ปี 2020 จากเวที อุทยานวิทยาศาสตร์โลก IASP Read More »

3 หุ่นยนต์บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลอีกครั้ง ในการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

น้องบันนี่และบุ๊คกี้หุ่นยนต์บรรณารักษ์ และน้องเทมิ พร้อมปฏิบั …

3 หุ่นยนต์บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลอีกครั้ง ในการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ Read More »

ห้องสมุดKMการตอกบัตรเข้าปฏิบัติงานออนไลน์ผ่าน Kaizala ในยุคการทำงานแบบ Work from Home

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาวจีรภา สิมะจารึก รองผ …

ห้องสมุดKMการตอกบัตรเข้าปฏิบัติงานออนไลน์ผ่าน Kaizala ในยุคการทำงานแบบ Work from Home Read More »

Scroll to Top