Ecological

มข.จับมือ NITS ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 (วันนี้) สถาบันวิจัยและพัฒนาว …

มข.จับมือ NITS ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2 Read More »

KKBS ร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ หารือเดินหน้าขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย นศ.-อาจารย์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญ …

KKBS ร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ หารือเดินหน้าขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย นศ.-อาจารย์ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือบริษัทมิตซูบิชิ เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือบริษัทมิตซูบิชิ เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน Read More »

KKBS จับมือ KERRY เปิด Virtual Training แชร์เทคนิคสมัครงาน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญ …

KKBS จับมือ KERRY เปิด Virtual Training แชร์เทคนิคสมัครงาน Read More »

COLA เปิดเวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจทางการเมืองของภาคประชาชน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาที …

COLA เปิดเวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจทางการเมืองของภาคประชาชน Read More »

KKBS เปิดบ้านแบบออนไลน์ จุดประกายฝันสู่รั้ว มข.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทย …

KKBS เปิดบ้านแบบออนไลน์ จุดประกายฝันสู่รั้ว มข. Read More »

แขนงวิชาการละคร Re-stage ละครเวทีสำหรับเด็กเรื่อง หมู่บ้าน ฟ.ฟัน เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ  

เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา แขนงวิชาการละคร สาขาวิช …

แขนงวิชาการละคร Re-stage ละครเวทีสำหรับเด็กเรื่อง หมู่บ้าน ฟ.ฟัน เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ   Read More »

มข. จับมือ มช. พัฒนาระบบ Smart Gate บันทึกประมวลผลป้ายทะเบียนเข้าออกประตูมหาวิทยาลัยอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบ Smar …

มข. จับมือ มช. พัฒนาระบบ Smart Gate บันทึกประมวลผลป้ายทะเบียนเข้าออกประตูมหาวิทยาลัยอัตโนมัติ Read More »

เปิดแล้ว แปลงดอกมากาเร็ต มข.โครงการ KKU Smart Flower Farm งามสะพรั่งชูช่อรอคุณมาเช็คอิน!

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 17.00 น. ณ แปลงดอกมากาเร …

เปิดแล้ว แปลงดอกมากาเร็ต มข.โครงการ KKU Smart Flower Farm งามสะพรั่งชูช่อรอคุณมาเช็คอิน! Read More »

Scroll to Top