Ecological

มข.จัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ชูวิสัยทัศน์การจัดการองค์กรดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 โดยมี ดร …

มข.จัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ชูวิสัยทัศน์การจัดการองค์กรดิจิทัล Read More »

มข. หนุน Creative Economy ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เน้นการมีส่วนร่วม สร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข. หนุน Creative Economy ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เน้นการมีส่วนร่วม สร้างรายได้ให้ชุมชน Read More »

มข. เปิดตัวแก่นฟิล์ม อะคาเดมี่ พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจภาพยนตร์แห่งแรกในอีสาน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Film Exhibition …

มข. เปิดตัวแก่นฟิล์ม อะคาเดมี่ พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจภาพยนตร์แห่งแรกในอีสาน Read More »

KKBS ประกาศความสำเร็จ EdPEx300 พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย …

KKBS ประกาศความสำเร็จ EdPEx300 พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล Read More »

มข.จับมือ โลตัส ร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศาส …

มข.จับมือ โลตัส ร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Read More »

สาธิตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช สร้างพื้นที่สีเขียวพร้อมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ …

สาธิตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช สร้างพื้นที่สีเขียวพร้อมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชแก่นักเรียน Read More »

COLA KKU ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดอบรมการจัดทำข้อมูลลดก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กร ภายใต้โครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ” ประจำปี 2565

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ …

COLA KKU ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดอบรมการจัดทำข้อมูลลดก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กร ภายใต้โครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ” ประจำปี 2565 Read More »

COLA KKU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักและดำเนินการอย่างไร” ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดอบรม …

COLA KKU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักและดำเนินการอย่างไร” ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Read More »

COLA KKU จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) ศูนย์อุบลราชธานี

        ในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 วิทยาลัยกำหนด …

COLA KKU จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) ศูนย์อุบลราชธานี Read More »

นศ. COLA ก้าวสู่เวทีนานาชาติ ผ่านเข้ารอบ Preliminary Round ในการแข่งขัน The First Yunnan International Innovation & Entrepreneurship Competition (YIIEC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอไอเดียในเว …

นศ. COLA ก้าวสู่เวทีนานาชาติ ผ่านเข้ารอบ Preliminary Round ในการแข่งขัน The First Yunnan International Innovation & Entrepreneurship Competition (YIIEC) สาธารณรัฐประชาชนจีน Read More »

Scroll to Top