Ecological

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือสร้าง Academic Partnership พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา …

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือสร้าง Academic Partnership พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง Read More »

ทันตแพทย์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2563

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

ทันตแพทย์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2563 Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว รับนโยบาย Great Place to Live ต่อยอดนำองค์ความรู้สู่ชุมชน ตั้งเป้ามีพรรณไม้หมุนเวียนให้ชมทั้งปี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลั …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว รับนโยบาย Great Place to Live ต่อยอดนำองค์ความรู้สู่ชุมชน ตั้งเป้ามีพรรณไม้หมุนเวียนให้ชมทั้งปี Read More »

คณะนิติศาสตร์ จับมือ KKBS สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดสอบสัมภาษ …

คณะนิติศาสตร์ จับมือ KKBS สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา Read More »

ขอเชิญเที่ยวชมและถ่ายภาพกับดอกคัตเตอร์สีขาว ณ แลนด์มาร์คใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แลนด์มาร์คใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเที่ยวชมและถ่ายภาพกับ …

ขอเชิญเที่ยวชมและถ่ายภาพกับดอกคัตเตอร์สีขาว ณ แลนด์มาร์คใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

พบพืชดอกชนิดใหม่ของโลกอีก 3 ชนิด ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม

ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะ …

พบพืชดอกชนิดใหม่ของโลกอีก 3 ชนิด ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม Read More »

มข.จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย แบบเว้นระยะห่างและผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 จัดแบบเว้นระยะห่าง แล …

มข.จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย แบบเว้นระยะห่างและผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Read More »

มข.เตรียมรถไฟฟ้ามาให้บริการ แทนรถ KST ระบบเดิม

มข.เตรียมรถไฟฟ้ามาให้บริการ แทนรถ KST ในปีหน้า อธิการบดี เน้น …

มข.เตรียมรถไฟฟ้ามาให้บริการ แทนรถ KST ระบบเดิม Read More »

ชาว มข. อุ่นใจ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สนธิกำลังพร้อมดูแลประชาชนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. กองป้องกันและ …

ชาว มข. อุ่นใจ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สนธิกำลังพร้อมดูแลประชาชนรับปีใหม่ 2564 Read More »

อธิการบดี ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ “Medical Hub”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุ …

อธิการบดี ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ “Medical Hub” Read More »

Scroll to Top