ฐัพไทย ถาวร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผนึกกำลังเครือข่ายครูศิลปะจังหวัดขอนแก่น สร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้ …

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผนึกกำลังเครือข่ายครูศิลปะจังหวัดขอนแก่น สร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

โฮมดิน3 ผนึกกำลังสร้างสรรค์ประติมากรรม ระดับนานาชาติ

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของ …

โฮมดิน3 ผนึกกำลังสร้างสรรค์ประติมากรรม ระดับนานาชาติ Read More »

สืบฮีตเดือนสาม นำฮอยศรัทธา บูชาพระธาตุ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา …

สืบฮีตเดือนสาม นำฮอยศรัทธา บูชาพระธาตุ Read More »

ละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์ปีที่ 4” พื้นที่แสดงออกทางความคิดเรื่องความเท่าเทียมของเยาวชนอีสานรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์ศิลปวัฒน …

ละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์ปีที่ 4” พื้นที่แสดงออกทางความคิดเรื่องความเท่าเทียมของเยาวชนอีสานรุ่นใหม่ Read More »

Scroll to Top