สิทธิชัย ยินดีชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FITNESS KKU) ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร มข. ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฟรี!! เพื่อเช็คความพร้อมของร่างกาย ลดภาวะการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา

Scroll to Top