ส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษา มข. ตัวแทนนักกรีฑาทีมชาติไทย ในซีเกมส์ ครั้งที่ 31

ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์เจ้าบาส “ณัฐพล ดันสูงเนิน” นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักกรีฑาทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โปรแกรมการแข่งขันของ นายณัฐพล ดันสูงเนิน
– วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
เวลา 16.15 น. : แข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
– วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น. : แข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย (รอบแรก)

ติดตามรายละเอียดการถ่ายทอดสดได้ทาง Fanpage Facebook : กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Cr : เพจ Thailand_athletics

งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top