ณิชากร นิพรรัมย์

นักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาปี 4 สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดการวิ่งเพื่อการกุศล “KKUIC The Insider 9 : Music Run Funtiverse” ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ความหลากหลาย เชื่อมต่อกันได้ด้วยเสียงเพลง”

วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ “B.B.A. International Trip in Singapore” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจกับบริษัทนานาชาติชั้นนำ

วิทยาลัยนานาชาติ มข. นำนักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ และนิเทศศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ “IA and CA International Trip in Singapore”

Scroll to Top