ณิชากร นิพรรัมย์

นักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดอบรมหลักสูตร “First Aid for International Students 2023” ฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นอย่างถูกต้องและทันท่วงที

วิทยาลัยนานาชาติ มข. และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของนักศึกษา

British Embassy Bangkok ประชุมร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. เดินหน้าหลักสูตรร่วม และหลักสูตรสองปริญญา กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

วิทยาลัยนานาชาติ มข. ต้อนรับการมาเยือนของ H.E. Patrick Bourne เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ireland and Thailand International Relations: Past to Present”

Scroll to Top