นักกีฬาจาก KKUIC Basketball Club คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน KKU Freshmen 2023

ขอแสดงความยินดีกับ KKUIC Basketball Club ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน KKU Freshmen 2023 ณ อาคารพลอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

ชมรมบาสเกตบอล วิทยาลัยนานาชาติ – KKUIC Basketball Club ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาทั้งทีมชาย และทีมหญิง เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 “KKU Freshmen 2023” ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 4 รอบ เพื่อหาทีมอันดับ 1 ของแต่ละสายมาแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาย จากวิทยาลัยนานาชาติ ผ่านเข้าไปแข่งขันกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในรอบสุดท้าย โดยคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ในที่สุด ด้วยคะแนน 63-54 อย่างไรก็ตาม นักบาสเกตบอลทีมหญิงจากวิทยาลัยนานาชาติ ได้ผ่านเข้าไปถึงรอบที่ 2 แต่น่าเสียดายที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ด้วยคะแนน 9-11

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้นักศึกษาได้ทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ผ่านการเข้าร่วมชมรมนักศึกษา (KKUIC Student Clubs) โดยนักศึกษา KKUIC สามารถเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิกคลับนักศึกษาได้มากกว่า 1 คลับ ซึ่งมีทั้งคลับด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ด้านดนตรีและศิลปะ ด้านการสื่อสาร และคลับที่ช่วยพัฒนาด้านการเรียน การเข้าร่วมคลับต่างๆ ของนักศึกษา จะเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย สิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้คือการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ทั้งการจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมภายในชมรม ให้สมดุลกับเวลาเรียนของตนเอง การวางแผน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งทักษะเหล่านี้ ล้วนมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตเป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพในอนาคต

Scroll to Top