สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “อีสานใหม่ : ความท้าทายต่อการเป็นหัวขบวนรถจักรแห่งการพัฒนาของมหาวิทยาลัย”

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การสัมมนาสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมสำหรับวิถีอีสานใหม่

” อีสานใหม่ : ความท้าทายต่อการเป็นหัวขบวนรถจักรแห่งการพัฒนาของมหาวิทยาลัย” 

📌  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

👌 พบกับการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
📌 “อีสานใหม่ : ภาคธุกิจเอกชนคาดหวังอะไรจากมหาวิทยาลัย”
      โดย คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

📌“อีสานใหม่ : ภาคอุตสาหกรรมคาดหวังอะไรจากมหาวิทยาลัย”
     โดย ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

❤️ในวันที่ 27 เมษายน 2565
การสัมมนา Online ผ่านระบบ Zoom
📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://kku.world/i6z3v
📌 Link การประชุม Zoom https://kku.world/ccnbf

❤️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววรรณภา สีดาพล : โทรศัพท์ 088-300-2541
โทรศัพท์ 043 – 009700 ต่อ 44414
👌จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)

Scroll to Top