ห้ามพลาด ! การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มข. สนใจสมัครด่วน

การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม  

การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

   

     ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ ได้แก่ ใครควรเป็นเจ้าของ / สิ่งที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์ / การละเมิดลิขสิทธิ์ / การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ คดีลิขสิทธิ์+การศึกษา เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์อะไร และ อายุการคุ้มครอง เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ที่ยังประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 11 พฤษภาคม  2565  ณ ห้องประชุม ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 พฤษภาคม 2565  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://kku.world/opyright หรือสแกน QR Code

 

การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณจิตตะวดี  หล้าหา E-mail: jittla@kku.ac.th ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 ชั้น 2  เบอร์โทร 043-202733 หรือ 086-4514455

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top