วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) จัดกิจกรรมโครงการ  “เติมรัก อุ่นใจ”  ครั้งที่ 1  มอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU)
นำโดย ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ 💞 “เติมรัก อุ่นใจ” 🎊 ครั้งที่ 1
โดยจัดการแสดงดนตรี🎷 ออกบูธอาหาร เครื่องดื่ม🍱 และร่วมแจกของขวัญ🎁 เพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น.

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถติดตามได้ที่ https://mba.kku.ac.th และ www.facebook.com/mbakkupage
Twitter/mbakku
Instagram/mba.kku
TIKTOK/mba.kku

Scroll to Top