สถาปัตย์ มข. ชนะเลิศออกแบบบ้านหรู MT Design Award คว้าเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดออกแบบบ้าน “MT Design Award Season II” ประเภทบ้านหรู ภายใต้แนวคิด “Functional Elegance” จัดโดยบริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด  ทั้งนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล , รองศาสตราจารย์ กุลศรี ตั้งสกุล  , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสรา อารุณี  และ อาจารย์ ดร.นิชากร เฮงรัศมี อาจารย์ที่ปรึกษาการประกวด และมีการประกาศผลมอบรางวัล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

        นายพสธร กีฬา ตัวแทนทีม MTD 20 ฮักไทย ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบว่า บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการนี้เป็นบริษัทบ้านหรู ผมมีการไปทำการบ้านมาว่าบริษัทนี้มีรูปแบบของบ้านเป็นอย่างไร ปรากฏว่ามีความเป็นคลาสสิคและโมเดิร์นสูงมาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดต่อคือทำแบบนี้เพื่อให้ทางบริษัทถูกใจเพราะทางบริษัทขายงานประเภทนี้อยู่แล้ว ลำดับต่อไป คือคิดต่อว่าความต้องการของเราเป็นอย่างไร เรามีความคิดอยากได้บ้านแบบไทยอยู่แล้ว แต่ถ้าเราทำบ้านที่เป็นแบบไทยเกินไป เราอาจจะไม่เข้าโจทย์ของบ้านหรูเราเลยมีการตกลงที่จะนำเอาแนวคิดอันแรกคือบ้านแบบคลาสสิค มาผสมกับสิ่งที่เราต้องการคือบ้านแบบไทย มันเลยกลายเป็นบ้านที่ให้ความหรูหราแบบไทยแต่แฝงไปด้วยความคลาสสิคที่มีความนิยมอยู่แล้วในปัจจุบัน นั้นคือที่มาของแนวคิดนี้ครับ

เราคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของงานออกแบบของเรา  ผมพูดได้เลยว่า เมื่อเป็นบ้านหรูทุกคนมักจะมุ้งเน้นไปในทิศทางเดียวคือหรูแบบโมเดิร์น แต่สิ่งที่ผมแตกต่างคือผมไม่ได้หรูแบบอย่างเดียว ผมดึงความคลาสสิคมาผสมกับความเป็นไทย และมันเลยเป็นบ้านหลังเดียวที่มีรูปแบบเด่นชัดที่สุด ที่ดึงเอาความเป็นไทยเข้ามาใช้บวกกับความนิยมของชาวต่างชาติ แถมยังเป็นการโชว์ความเป็นไทยที่เป็นสิ่งสวยงามของเราที่อยู่กับเราอีกด้วยครับ ผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมชนะ ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่นการพรีเซนต์การทำแบบนำเสนอ ทุกคนทำออกมาดีอยู่แล้วครับ แต่ภาพรวมที่ดูโดดเด่นต่างหากที่เป็นจุดที่ทำให้เราได้รับชัยชนะในครั้งนี้ครับ

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลการแข่งประกวดแบบบ้าน “MT Design Award Season II ขนาดพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอย 400 – 800 ตารางเมตร ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินสนับสนุนการทำ Model จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ ทีม MTD 20 ฮักไทย
นายจักรกฤษ บุญมี
นายพสธร กีฬา
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

รางวัลรองชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินสนับสนุนการทำ Model จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ MTD 09 R/N1
นายอานันท์ หลวงพล (ศิษย์เก่ารุ่น 29)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินสนับสนุนการทำ Model จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ MTD 07 Miracle
นางสาวชนิตา  สมพร
นางสาวศกลวรรณ โหรี
(ศิษย์เก่ารุ่น 31)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสดมูลค่า 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินสนับสนุนการทำ Model จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ ทีม MTD 13 For All Time. Always.
นายชิตะภูมิ นามกุล
นายธรรศวัฑฒน์ ตรากลาง
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

 

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : MT Design Award , https://mekhanews.com และผู้ได้รับรางวัล

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top